Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 55
Виховна робота

 

 

Перспективні завдання на 2013-2014 н.р.

 

1. Екологічна стижина для розвитку дитини. " Від екології природи - до екології душі. Використання спадщини В. О. Сухомлинського.
2. Логіко-математичний розвиток дитини через усі сфери життєдіяльності.
3. Правове виховання

 

 

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює над виконанням завдань базового компонента освіти, за програмою розвитку дитини " Українське дошкілля", та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку " Впевнений старт".
Навчальні плани та сітка занять відповідають віковим та психологічним особливостям дітей. Навчально виховний процес орієнтується на особистість дитини, створення умови для особистого розвитку і творчого розвитку дитини. Умовами розвитку творчої особистості дитини, реалізації внутрішнього потенціалу, в основі якого лежить ідея раннього виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини через заняття, пошук, дослідницька діяльність, гра, казка, музика, театр,тобто через власну творчу діяльність.
Дитяча життєдіяльність передбачає розумне поєднання організованого та самостійного типу діяльності дошкільника який включає такі форми освітньої роботи: жиння, екскурсія 
організована навчально пізнавальна діяльність ( заняття, спостереження, індивідуальна робота, екскурсії,бесіди, дедактичні ігри, дослідницька діяльність);

 

організована ігрова діяльність (проведення дедактичних і рухливих ігор, ігри драматизації, конструктивно будівельні ігри)

 

 

організована художня діяльність ( образотворче мистецтво, музичні заняття, розваги, свята, індивідуальна робота)

 

 

організована трудова діяльність (індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця)

 

організована комунікативно-мовленнєва діяльність (мовленнєві заняття, бесіди, розмови на особисті і спільні теми, спілкувапння, індивідуальна робота в повсякденному житті)

 

організована рухова діяльність (заняття з фізкультури, спортивні розваги, рухливі ігри)

 

      Організована навчально-пізнавальна діяльність є важливою складовою освітнього процесу у всіх вікових групах, вона планується і проводиться відповідно до програмових завдань, керована дорослим, а не пущенна на самоплив. 
Організоване навчання дошкільників, якісно відрізняється від шкільного навчання: формами, методами і прийомами, засобами, стилем взаємодії педагога з дітьми. Організована пізнавальна діяльність у дошкільному закладі не обмежується самими заняттями.

 

  Основними формами є:

 

інтегрованні заняття

 

 

індивідуальна робота в повсякденному житті

 

 

організовані ігри в повсякденному житті

 

 

екскірсії у природне і соціальне довкілля, спостереження у повісякденному житті 

 

 

елементарна досліднецька і пошукова діяльність дітей у повсякденному житті